Ingvilds dagbok

27. Jul 2020

Mandag 29.06.2020

Forrige uke avsluttet med at vi fikk samlet flere av idéene våre til referanseprosjekt, research, kunnskap vi allerede sitter med og noen kreative tiltak. I dag har vi videreført disse idéene og plassert dem i hvilken skala vi ønsker å utforske dem videre.

Vi har også hatt møte med landskapsarkitekt og arealplanlegger for Sweco, samt miljøansvarlig for prosjektet på Landskapskvartalet fra Aspelin Ramm. De har gitt oss gode innspill og samtaler om hvordan bydelen vi arbeider med kan bli attraktiv med de grepene vi ønsker å gå videre med, samtidig som vi har fått et innblikk i hvilke tanker som allerede er gjort rundt potensielle miljøtiltak i Landskapskvartalet og problemstillinger som er utfordrende i området.

Idéene begynner å ta mer form nå, og det er artig å få knyttet dem opp mot hverandre slik at vi får gjennom den tverrfaglige kompetansen gjennom samlede tiltak. Som en gruppe har vi kommet inn i en god arbeidsflyt, også når det gjelder å ta med egne kunnskaper for å videreutvikle idéene mot en tverrfaglig retning i møte med oppgaven vi står ovenfor.

Det har vært utfordrende å få tanker og grepene våre fremstilt til morgendagens presentasjon, som vi skal holde for noen utvalgte fra Sweco og Aspelin Ramm. Prosjektet går i et høyt tempo, og vi blir da nødt til å få samlet og fremstilt hvordan vi ønsker å føre prosjektet videre.

Det er også en utfordring i å bestemme hvor mye vi skal gape over, da oppgaven er veldig kompleks og også brer seg utover fagkunnskapene vi har lært gjennom studier. Men vi har klart å få en idé om hvilken retning vi ønsker å dra prosjektet, så det blir spennende å få tilbakemeldinger og en diskusjon rundt arbeidet vi har gjort til nå.

Tirsdag 30.06.2020

Dagen i dag har gått med til å forberede og holde presentasjon for en gjennomgang av prosjektet på det stadiet vi har kommet nå. Etter presentasjonen hadde vi en god diskusjon rundt grepene vi har sett nærmere på, og hva vi kan se på fremover. Denne diskusjonen brukte vi som grunnlag for videre arbeid med prosjektet.

Å presentere det vi hadde var veldig givende i dag, og diskusjonene ga oss mye godt innspill og inspirasjon til videre arbeid. Dagen var motivasjonsgivende for videre arbeid!

PS. Det er stadig utfordrende å sette en avgrensning og et hierarki i grepene med utgangspunkt i fremtidige planer gjort av grunneiere i området.

Onsdag 01.07.2020

I dag har vi videreutviklet presentasjonen av grepene vi ønsker å ha fokus på i Sirkulærbyen. Mye av arbeidet i dag har vært basert på diskusjoner som var følge av gårsdagens presentasjon.

Mye av de tekniske idéene har begynt å ta form, også i forhold til stedsplassering. Vi har også fått bedre grep på det sosiale aspektet og hvordan vi kan implementere de tekniske tiltakene knyttet mot funksjoner og bevegelser i området.

Fasen vi er i nå har vært utfordrende å få individets liv i planeten/bydelen i fokus, og hvordan vi ønsker å balansere de tekniske tankene opp mot det sosiale livet i form av individer, bedrifter og funksjoner.

Torsdag 02.07.2020

Vi har utarbeidet nye idéer knyttet til det sosiale spekteret i planeten/bydelen og fremstille det i presentasjonen. Senere på dagen hadde vi presentasjonen for et eksternt panel bestående av avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten og en representant fra Nedre Akerselva grunneierforum, OBOS.

Prosessen går stadig fremover og vi har fått en god flyt i arbeidet vi gjør. Arbeidet vi har gjort til nå har blitt diskutert ut fra forskjellige synspunkt og innspill som har vist oss hvordan disse planene ville blitt diskutert i realiteten og hvordan de forskjellige grunneierne i dag samarbeider.

Diskusjonene fra presentasjonen i dag hadde et mer realistisk synspunkt enn vi har gått ut fra tidligere. Når vi arbeider med et så sentralt område i Oslo som inkluderer viktige knutepunkt og samfunnsutfordringer, er det utfordrende å finne en balanse i grepene har tenkt i vårt prosjekt med de realistiske tankene fra det eksterne panelet.

Fredag 03.07.2020

Med utgangspunkt i diskusjonene knyttet til ukens presentasjoner har vi arbeidet for å spisse fokusområdene for prosjektet og samtidig lagt en arbeid- og fremdriftsplan for de tre resterende ukene med arbeid.

Avgrensningene til prosjektet har blitt tydeligere, og vi har fått utarbeidet en plan som vil kunne hjelpe oss i å fortsette arbeidet etter sommeren.

Når vi har presentert for et bredere utvalg av panel har det kommet forskjellige innspill som har vært en utfordring med tanke på hva vi skal ta hensyn av realiteten i dag mot hvordan vi tror (eller håper) en fremtidig utvikling vil bli.