Eriks dagbok

10. Aug 2020

Mandag

Etter en velfortjent helg er hverdagen tilbake og det er mye arbeid i vente! Med en god kopp kaffe og litt løssnakk starter vi uken med å teste et nytt verktøy for Sweco Norge, nemlig BærekraftLAB. BærekraftLAB er ment for å kunne finne nye, innovative løsninger og rangere prosjektets ambisjoner. Selv om store deler av prosjektet er ferdigstilt, er det alltid rom for forbedringer. Vi holder møtet digitalt, og etter en kort presentasjon om vårt prosjekt, er vi i gang. Gjennom labben blir vi utfordret til å tenke nytt, og vi fokuserer på hvordan vårt prosjekt reflekterer FNs bærekraftsmål. Etter noen kreative tankeprosesser og idémyldring ender vi opp med 12 ideer vi ønsker å ta med videre til Swecos ekspertpanel, hvor deriblant bærekraftsjef Ørjan Aall sitter. Vi gjennomgår løsningene sammen og får både ros og kritiske tilbakemelding, alle viktige for at løsningene skal formes på den best mulige måten. Resten av dagen bruker vi til å diskutere hva som er gjort i bærekraftslabben, og vi tar med oss de gode ideene videre i prosjektet.

Onsdag

Det er nå onsdag og vi har arbeidet med å diskutere de nye ideene som kom frem på bærekraftslabben, samt videreutvikle de ideene som allerede er den del av prosjektet. I dag skal vi også fremføre prosjektet så langt for Aspelin Ramm og Sweco. Dette innebærer at ikke bare gruppen skal ha god forståelse for hva sluttprosjektet blir, men dette må vises i illustrasjoner og gode formuleringer. Vi er ikke alle i gruppa like flinke på å lage illustrasjoner, så mange av illustrasjonene blir håndtegnede skisser. De fleste av oss har en mer teknisk bakgrunn og vi ønsker at vår sluttpresentasjon skal være mer interessant enn bare tekniske spesifikasjoner. Det blir spennende og se hvordan dette blir til slutt!

Fredag

Uken har vært ganske tung, og vi ser store fremskritt for hver dag. Selv om det er mye som gjenstår, føler vi at vi er på god vei. I dag har vi lagt frem enda en midlertidig presentasjon for Sweco. Vi tok en gjennomgang på hvor langt oppgaven er kommet og hvordan vi ønsker å fremstille den. Prosjektet er egentlig ferdig nå, men det å lage en presentasjon som er spennende å høre på er krevende. Vi har diskutert flere mulige tilnærminger og heldigvis er det mye hjelp å få! Bare en uke igjen til sluttpresentasjon …