Den sirkulære bydelen

17. Aug 2020

I mange uker har studentene Marthe, Sara, Erik, Ingvild og Micael jobbet iherdig med årets oppgave: «Kan et område midt i byen bli sirkulært, med alt fra energi til materialbruk, produksjon, varer og tilbud?» Forrige fredag inviterte de politikere, byplanleggere, administrerende direktører og ordfører Marianne Borgen for å gi oss svar på om det er mulig.

Området vi snakker om strekker seg fra Nedre Akerselva til Grønland. I dag bærer bydelen preg av en høy andel av innbyggere med dårlige levekår, ustabilt bomiljø og gatekriminalitet. Mobilitetsnettverket for myke trafikanter er usammenhengende og det er sparsomt med blå-grønne områder. Samtidig er bydelen i sterk vekst med ambisiøse reguleringsplaner og interessante pågående prosjekter. Og det er her studentene kommer inn.

Med bakgrunn fra arkitektur, elektronikk, naturforvaltning og bygg- og miljøteknikk er det en tverrfaglig gjeng som har gått sammen og skapt en kompleks og mangefasettert plan for området.

Miljø, økonomi og sosiale forhold

I hjertet av bydelen studentene har fått utdelt, nærmere bestemt Landbrukskvartalet, er urban dyrking allerede en realitet. I den fuktige kjelleren dyrkes det urter, og taket er dekket av plantekasser, hønsehus og bikuber. Men studentene vil ikke stoppe der.

– Vi foreslår å erstatte gamle parkeringskjellere med helårsproduksjon basert på hydroponiske dyrkningsmetoder. I tillegg må alt ubrukt areal i bydelen få nye funksjoner. Det kan etableres dyrkeanlegg for alger på vegger og tak – og kanskje blir insektfarmer kilde til fremtidens kortreiste delikatesse? sa Marthe Bjella i presentasjonen.

Oslos grønne drøm

Oslo S er et viktig knutepunkt for infrastrukturen, men utgjør også en barriere mellom Grønland og Bjørvika. Et stort areal med triste, grå flater. På taket av dagens sentralstasjon ønsker studentene å etablere tre grønne soner; en sone for matproduksjon, en sone for lek og rekreasjon og en fleksibel sone med jernbanens dynamiske infrastruktur og fornybar energiproduksjon i fokus. Med et grønt lokk over deler av Oslo S, vil man kunne gi bydelen et løft samtidig som man knytter sammen et spennende, levende Grønland med moderne Bjørvika.

Imponert

– Jeg blir imponert, og ikke minst inspirert, av de unge og nyutdannede. Med sin ferske viten, kreativitet og urokkelige klimaengasjement blir jeg – tross usikre tider – tryggere på at fremtiden vil forvaltes av kunnskapsrike, dyktige talenter som vil dreie bransjen vår i en grønnere og mer bærekraftig retning, sa administrerende direktør i Sweco Norge, Grete Aspelund.

Heier på neste generasjons byutviklere: Grete Aspelund var til stede under studentenes presentasjon.

Også Oslos ordfører Marianne Borgen skrøt av prosjektgruppen, og oppfordret dem til å presentere forslagene sine for byrådet for utvikling. Sammen med Teodor Bruu fra MDG, Geir Graf Kallevåg fra OBOS og innovasjonssjef i Norsk Gjenvinning Kristine Laake stilte hun til samtale etter presentasjonen.

– Vi må ikke bare tenke at forandringene skal skje i fremtiden. Vi må bidra med det vi kan her og nå, sa en engasjert ordfører.

Ordfører Marianne Borgens første sommerjobb var som ryddehjelp på Kaffistova i Oslo. 14. august var hun engasjert til stede under sommerstudentenes presentasjon av ideene for utviklingen av Nedre Akerselva-Grønland.