Studentrapport: Sirkulærbyen

8. Dec 2020

Hvert år arrangerer Sweco og Aspelin Ramm et tverrfaglig
sommerstudentprosjekt innen byutvikling, arkitektur- og
ingeniørfag. I år har fem studenter fra ulike fagmiljøer sett på
hvordan Nedre Akerselva-Grønland fra et teoretisk perspektiv
kan bli selvforsynt og selvforsterkende med bruk av sirkulær
økonomi. Den sirkulære modellen har til hensikt å kunne gjøre
samfunnet bærekraftig gjennom å endre måten vi benytter oss
av ressurser.