Her er årets sommerstudenter!

Har du hørt om samfunnsøkonomen, arkitekten, miljørådgiveren, byggingeniøren og elektrikeren som skulle til Oslo for å lage sin egen planet?

Studentrapport: Sirkulærbyen

Studentrapport: Sirkulærbyen

Hvert år arrangerer Sweco og Aspelin Ramm et tverrfagligsommerstudentprosjekt innen byutvikling, arkitektur- ogingeniørfag. I år har fem studenter fra ulike fagmiljøer sett påhvordan Nedre Akerselva-Grønland fra et teoretisk perspektivkan bli selvforsynt og...

Den sirkulære bydelen

Den sirkulære bydelen

I mange uker har studentene Marthe, Sara, Erik, Ingvild og Micael jobbet iherdig med årets oppgave: «Kan et område midt i byen bli sirkulært, med alt fra energi til materialbruk, produksjon, varer og tilbud?» Forrige fredag inviterte de politikere, byplanleggere,...

Vis meg ditt avfall, og jeg skal si deg hvem du er

Vis meg ditt avfall, og jeg skal si deg hvem du er

I løpet av seks dager i mars analyserte miljørådgiver Lise Kolberg og kollegaene hennes restavfallet til innbyggere i Mosseregionen. Målet med analysen var å undersøke hvor flinke innbyggerne er til å sortere restavfall på anvist måte. – Vi plukket ut et...

Spaced out and fired up

Spaced out and fired up

Hvordan gjøre et område midt i Oslo sirkulært? Det er oppgaven sommerstudentene hos skal løse.

Her er årets studenter!

Her er årets studenter!

Hvordan kan et område midt i byen bli sirkulært, med alt fra energi og materialbruk, til produksjon, varer og bymessige tilbud?

Sirkulærbyen

Sirkulærbyen

I løpet av sommeren skal fem arkitektur- og ingeniørstudenter finne ut av hvordan et område midt i byen kan bli sirkulært, med alt fra energi til materialbruk, produksjon, varer og bymessige tilbud.